PROPOZICE ŠKOLENÍ KLUBOVÝCH INSTRUKTORŮ VÝCVIKU

Pozvánka na školení klubových výcvikářů Olomouckého kraje

Tímto Vás zveme na:

Školení klubových výcvikářů Olomouckého kraje konaného dne 23. 3. 2013, v klubovně  Kynologického klubu Vlkoš ( okr. Přerov ).

 

Začátek školení je v 9:00.

                     Program: 1. Zahájení
                                      2. Prezence
                                      3. Teoretická část školení
                                      4.  Praktická část školení
                                      5. Přezkoušení
                                      6. Diskuze
                                      7. Závěr

                

Lektor školení: Strach Jan
              

Z každé organizace se mohou z kapacitních důvodů zúčastnit nejvýše tři osoby.

Poplatek za školení činní 150,- Kč na osobu.

Přihlašujte se u pana Štibory a to telefonicky nebo formou sms zprávy na číslo 724184270, nebo emailem na adresu obec.vlkos@iol.cz   a to nejpozději do  15. 3. 2013.

 

S pozdravem                                                                                                    Olšaník L.

_____________________________________________________________________________________________