Přijďte k nám na kurz

Termíny zahájení kurzů v roce 2023:

KURZ POSLUŠNOSTI


Nový kurz POSLUŠNOSTI

Úvodní schůzka proběhne v pátek 8.9.2023 v 17 hod. na cvičáku. Své místo v kurzu si můžete rezervovat u p. Olšaníka

 

KURZ AGILITY


Nový kurz AGILITY

Přihlašování:
Lenka Dušánková tel: 775 965 665
První lekce proběhne 19.5. v 17 hod.
Přijít můžete v daný den i bez přihlášení. Kurz povede Barbora Ježová.

 

 

O kurzu agility:
- 10
- 1 lekce týdně (zpravidla v pátek,případně dle domluvy), 2 týdny tedy máte na náhradu lekce, které jste se nemohli zúčastnit,
- cena kurzu je 1 500,- Kč (úhrada na 1. či 2. hodině).

Jeden kurz je plánován pro optimální počet 5 účastníků. Zúčastnit se můžete se psem starším 6 měsíců. Všichni psi musí mít vakcinaci proti psince, parvoviróze a inf. hepatitidě, vzteklině. Po kurzu pro začátečníky můžete pokračovat v dalším navazujícím kurzu.


O kurzu ovladatelnosti:
- 10
- 1 lekce týdně (zpravidla o víkendu,případně dle domluvy), 2 týdny tedy máte na náhradu lekce, které jste se nemohli zúčastnit,
- termín zahájení kurzu závisí na počtu zájemců, nejbližší termín Vám sdělí hlavní výcvikář Ladislav Olšaník na tel.: 776 288 273
či e-mailu: olsanik.ladislav@seznam.cz,

- náplň lekcí tvoří socializace štěňat, jejich výchova, výcvik poslušnosti (ovladatelnosti), popř. řešení konkrétních problémů,
- cena kurzu je 1 500,- Kč (úhrada na 1. hodině).

Jeden kurz je plánován pro optimální počet 5 účastníků. Zúčastnit se můžete se psem jakéhokoli věku. Všichni psi musí mít vakcinaci proti psince, parvoviróze a inf. hepatitidě, psi starší 6ti měsíců i proti vzteklině. Po absolvování kurzu se rozhodnete, zda se chcete stát členem klubu a pokračovat v dalším výcviku (sportovní výcvik, agility, atd. dle individuálního zájmu).

_______________________________________________________________________________________________________

 

KURZ AGILITY

V současné době plánujeme otevření kurzu agility od půlky května.

Kontaktní osoba: Lenka Dušánková, gitaron@volny.cz, 775 965 665

Podmínky přijetí do kurzu:
- pes musí umět přivolání a být ovladatelný,
- předložení očkovacího průkazu s platným kompletním očkováním (psinka, parvoviroza, inf. hepatitida, vzteklina),
- zaplacení poplatku za kurz.  

Povinnosti kurzisty:
- dodržovat včasný příchod na lekci,
- neodcházet před ukončením lekce,
- aktivně se podílet na přípravě parkuru,
- zabezpečit, aby pes během výcviku nerušil ostatní cvičící,
- dodržovat řád cvičiště.  

Cena kurzu:  
1500,- Kč za 10 lekcí